"Ordezkapen handia hor da, ez batere beltzek edo musulmanek egiten dutena, bainan bai kapitalista eta burgesena"

Entzulearen Iritzia: Juse Thiry (21-10-28) 

Ordezkapen Handiaren teoriaz aritu da aldi honetan Juse Thiry iritzi emailea, Renaud Camus eskuin muturreko idazlearen teoriatik abiatuta, "egiazko ordezkapen handia etxebizitzan" agertzen dela, eta "kapitalistek eta burgesek kentzen dituzten etxebizitzak" direla problema nagusi.